Airshoppen Taxfree

Gjeller for 1. januar 2022

1. januar 2022 ble kvoten for hva du kan ta med deg inn til Norge uten å fortolle endret. Du kan ikke lenger bytte tobakkskvoten  med 1,5 liter vin eller ekstra øl.

Hvordan ser den nye toll- og avgiftsfrie kvoten ut?

Tabellen under viser fire alternativer for hvor mye én person maksimalt kan ha med seg av de ulike varetypene fra og med 1. januar 2022.

Alkoholkvote (i liter)

Alternativ 11 l brennevin + 1,5 l vin + 2 l øl
Alternativ 23 l vin + 2 l øl
Alternativ 35 l øl
Alternativ 41 l brennevin + 3,5 l øl

Tobakkskvote 

200 stk sigaretter ELLER 250 gram annen tobakk

(+ 200 stk sigarettpapir- og hylser)

200 gram andre nikotinholdige produkter beregnet for bruk i munn eller nese, og som ikke inneholder tobakk, for eksempel tobakksfri snus, nikotintyggegummi og nikotinnesespray. 

 Hvilke varer gjelder endringen for?

  • Varer kjøpt på tax free, det vil si varer som er kjøpt avgiftsfritt på fly, flyplasser og ferger hvis du har vært ute av landet i mer enn 24 timer


Alkohol- og tobakkskvote Du må være over 18 år for å kunne innføre alkoholholdige drikkevarer. For brennevin eller annen drikke med alkoholstyrke over 22 volumprosent må du være over 20 år.

For mer informasjon om gjeldende tollregler: www.toll.no 

Bruk Kvoteappen når du er ute og reiser

I Kvoteappen kan du enkelt regne ut kvoten og betale avgift hvis du er over kvoten. Kvoteappen er et nyttig verktøy for alle som er på reise. Den hjelper deg enkelt både når du skal regne ut kvoten og hva du må betale hvis du er over kvoten.

Appen kan lastes ned via App Store/Google Play. 

Vær oppmerksom på de gjeldende tollreglene for din destinasjon. 

Du kan få mer informasjon hos det aktuelle lands ambassade.