Airshoppen Taxfree

FORTROLIGHEDSPOLITIK

Airshoppen forstår og respekterer vigtigheden af beskyttelsen af dine personoplysninger.

Denne fortrolighedspolitik fastsætter grundlaget for, hvordan vi behandler de personoplysninger vi indsamler fra dig, eller som du giver os, med hensyn til dit forhold til os som kunde eller potentiel kunde. 

Disse informationer kan blive indsamlet via vores websites (“sites”), vores kontaktcenter, vores mobile applikationer (“apps”), eller vores kanaler på sociale medier (under ét vores “services”). Læs følgende informationer omhyggeligt.

Ved at foretage et køb eller på anden vis udlevere dine personoplysninger til os, overfører, gemmer eller behandler vi dem som angivet herunder. Vi tager alle rimelige skridt for at sikre, at dine data behandles sikkert og i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik. Hvis du ikke accepterer disse brugsvilkår, bør du ikke anvende sitet eller downloade materialer fra det.

Hvem gælder denne politik for:

Denne politik gælder for personoplysninger, der behandles af Airshoppen Travel Retail A/S, som er den juridiske enhed, der leverer services i Airshoppen.

Personoplysninger du udleverer til os

(a) Når du foretager et Airshoppen køb kan det forekomme at vi spørger dig om dit navn, din adresse, din e-mailadresse og dit telefonnummer. Vi er nødt til at indsamle disse informationer for at arrangere de services, du anmoder om.

(b) Hvis du kontakter os med henblik på ændringer til din ordre, gemmer vi en registrering af din e-mail eller anden korrespondance i vores systemer, med henblik på at sikre at du opnår den bedste service på din rejse. Hvis du kontakter os telefonisk, overvåger og/eller optager vi muligvis telefonsamtaler af uddannelses- og kundeservicemæssige årsager.

For at hjælpe os med at holde dine informationer opdaterede, nøjagtige og komplette skal du huske at oplyse os, hvis noget skal ændres.

Personoplysninger vi indsamler og/eller observerer om dig 

Baseret på hvordan du tidligere har anvendt vores services og din aktivitet på vores website, kanaler på sociale medier eller med vores kontaktcenter, indsamler vi følgende personoplysninger om dig:

(a) Vi indsamler detaljer om dine besøg på vores sites og apps (inklusiv, men ikke begrænset til, trafikdata, placeringsdata og weblogger), hvor dette er påkrævet til vores egne formål eller andet, og fra de ressourcer, du tilgår. Vi kan anvende teknologiservices fra tredjeparter, som f.eks. Google Analytics, til at administrere disse services.

(b) Vi indsamler detaljer om det/de website(s), du besøgte, inden du bruger et link til vores sites, de besøgte sider på vores sites og den tid, du brugte på hver side.

(c) Vi kan indsamle informationer om din computer (eller mobile enhed/tablet) inklusive, hvor muligt, din IP-adresse, dit operativsystem, din enheds placering, din browsertype, dine cookie-id-numre, til systemadministrationsformål, markedsføringsformål (både vores egne og tredjepartsannoncører til hvem vi leverer annonceservices) og til at rapportere aggregerede informationer til vores annoncører. Dette er statistiske data om vores brugeres browsingadfærd og -mønstre, og alle rapporter, vi videregiver, identificerer ikke enkeltpersoner.

Personoplysninger indhentet fra andre kilder 

Vi kan også modtage dine personoplysninger fra tredjepartskilder, der på vegne af os indsamler informationer om dig.  Disse omfatter:

Hvis du booker en rejse gennem en tredjepartsrejsearrangør, overføres visse personoplysninger (som er relevante for din booking, dit navn og bookingnummer til os for, at vi kan levere de korrekte Airshoppen services).

Hvor gemmes dine data, og hvem deles de med:

Dine personoplysninger opbevares på en kombination af vores egne systemer og systemer hos de leverandører, vi anvender til at levere vores services. 

Når du udleverer dine personoplysninger til os, er det nødvendigt, at nogle af de personoplysninger, du udleverer, sendes til, behandles og gemmes hos relevante tredjeparter, som f.eks. 1) vores catering partner.

Vi kan videregive dine data til relevante tredjeparter med henblik på at opdage og forhindre svigagtige betalinger eller bookinger.

Sådan bruger vi dine informationer, når vi leverer vores services til dig:

For at kunne levere vores services til dig anvender vi de informationer, vi har, på en række forskellige måder.  Vi behandler dine informationer, enten fordi det er nødvendigt for os at gøre dette som en del af en kontrakt, du indgår, eller fordi vi har legitime forretningsmæssige årsager til at gøre det. 

Følgende aktiviteter udføres af os vha. dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt i relation til en kontrakt, som du har indgået, eller fordi du har bedt om at få noget udført, så du kan indgå en kontrakt:

(a) Intern administration af dit køb og ekstern kommunikation af dit køb med vores leverandører for at sikre, at de services, du har anmodet om, bliver arrangeret

(b) Til at kommunikere med dig vedrørende dit køb, inklusive afsendelse af bekræftelse og relevante dokumenter

Vi kan anvende og behandle dine personoplysninger, som angivet herunder, når det er nødvendigt for os at udføre aktiviteter, som det er i vores legitime interesse som virksomhed at udføre:

(1) Til forbedring af kundeoplevelsen:

(1a) Til at gøre det muligt for dig at deltage i interaktive funktioner på vores sites og apps, når du vælger at gøre dette.

(1b) Til at sikre, at indhold fra vores sites, apps og bookingssystemer præsenteres på den mest effektive måde for dig og for din computer

(1c) Til at underrette dig om ændringer af vores service

(2) Til beskyttelse af vores virksomheder mod økonomisk tab:

(2a) Til inkasso eller kreditundersøgelse

(2b) Til verifikation af betalingskort (inklusive brug af systemer, som f.eks. Google reCAPTCHA, på nogle af vores sites for at sikre, at der kun foretages ægte køb).

(2c) Til at forhindre og opdage svigagtig eller kriminel aktivitet

(3) Til at fremme vores forretning, forbedre vores produkter og services:

(a) Anvende aggregerede kundedata til at træffe velinformerede beslutninger baseret på analyse af kundebooknings/købstendenser og -adfærd.

 (4) Til at understøtte ethvert potentielt virksomhedssalg eller -opkøb:

(4a) Hvis vi sælger eller køber en virksomhed eller et aktiv, kan vi udlevere dine personoplysninger til den mulige sælger eller køber af en sådan virksomhed eller sådanne aktiver.

Vi kan anvende og behandle dine personoplysninger som angivet herunder, når vi anser det for at være af vital interesse for dig, at vi gør det:

Vi kan anvende og behandle dine personoplysninger som angivet herunder, når vi har en juridisk forpligtelse til at gøre dette:

(5) Til løsning af klager, håndtering af uoverensstemmelser og retslig behandling. Dette kan omfatte at kontakte dig proaktivt, hvis vi skal løse problemer, du oplever eller har oplevet, med et køb.

Dine rettigheder i forbindelse med enhver personoplysning, vi opbevarer om dig:

I henhold til lovgivningen om databeskyttelse har du en række rettigheder i relation til dine personoplysninger.

Din ret til adgang til dine personoplysninger

Du har i mange tilfælde ret til at anmode om adgang til dataindholdet.  Dette er en anmodning om adgang til de personoplysninger, vi opbevarer om dig.  Hvis vi er enige i, at vi skal udlevere personoplysninger til dig (eller andre på dine vegne), udleverer vi dem gratis til dig eller dem.

Vi kan bede om legitimation og tilstrækkelige informationer om dine interaktioner med os, så vi kan finde dine personoplysninger.  Vi vil bede dig om at udlevere disse, inden vi udleverer en kopi af nogen af dine personoplysninger, som vi opbevarer, til dig eller en anden person på vegne af dig. Vi kan ikke udlevere en kopi af dine personoplysninger til dig, hvis de berører andre enkeltpersoner, eller hvis vi har en lovlig grund til at tilbageholde disse informationer. 

Se afsnittet ‘Sådan kontakter du os’, hvis du har brug for at anmode om adgang til dataindholdet.

Korrektion og opdatering af dine personoplysninger

Nøjagtigheden af dine informationer er vigtig for os, og vi arbejder på metoder, der gør det nemmere for dig at gennemse og korrigere de informationer, vi opbevarer om dig.

Hvis du i mellemtiden ændrer dit navn eller din adresse/e-mailadresse, eller du konstaterer, at nogen af de andre informationer, vi opbevarer, er unøjagtige eller forældede, bedes du oplyse dette ved at kontakte vores kundeserviceteam her

Tilbagekaldelse af dit samtykke

Hvis dit samtykke udgør retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger, som angivet i ovenstående afsnit ‘Sådan bruger vi dine informationer, når vi leverer vores services til dig’, kan du når som helst tilbagekalde dit samtykke.  Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til at modtage nogen form for direkte markedsføring, som du tidligere har tilmeldt dig, skal du se “Gør dette, hvis du ikke ønsker vores markedsføringskommunikationer” for flere detaljer, skal du kontakte vores kundeserviceteam her. Bemærk, at hvis du beder os om at stoppe behandling af disse informationer, så kan det betyde, at vi ikke kan levere alle eller dele af de services, du har ønsket. 

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, er vores brug af dine personoplysninger fra før din tilbagekaldelse stadig lovlig.

Indsigelse mod vores anvendelse af dine personoplysninger og automatiske beslutninger foretaget om dig

Hvor vi anser dine legitime forretningsmæssige interesser som retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger til ethvert formål, kan du over for os gøre indsigelse vedr. brugen af dine personoplysninger til disse formål ved at e-maile eller skrive til os på den adresse, der findes til sidst i denne politik. Bortset fra de formål, hvor vi er sikre på, vi må fortsætte med at behandle dine personoplysninger, stopper vi midlertidigt behandlingen af dine personoplysninger i overensstemmelse med din indsigelse, indtil vi har undersøgt sagen. Hvis vi er enige i, at din indsigelse er berettiget i overensstemmelse med dine rettigheder i henhold til lovgivningen vedr. databeskyttelse, stopper vi permanent brugen af dine data til disse formål. Ellers oplyser vi dig vores begrundelse for, hvorfor det er nødvendigt, vi fortsætter med at anvende dine data.

Sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af deres behandling

Under visse omstændigheder kan du anmode om, at dine personoplysninger fjernes fra vores systemer ved at e-maile eller skrive til os på den adresse, der findes til sidst i denne politik. Forudsat vi ikke har nogen igangværende lovlig grund til fortsat behandling eller opbevaring af dine personoplysninger, gør vi os rimelige bestræbelser på at opfylde din anmodning.

Du kan også bede os om at begrænse behandling af dine personoplysninger, når du mener, det er ulovligt for os at gøre det, du har gjort indsigelse mod anvendelse af dem, og vores undersøgelse pågår, eller du anmoder os om at opbevare dem i forbindelse med retslig behandling.  Vi må kun behandle dine personoplysninger, mens deres behandling er begrænset, hvis vi har dit samtykke, eller at loven tillader, at vi gør det, f.eks. til lagringsformål, til beskyttelse af en anden enkeltpersons eller virksomheds rettigheder eller i forbindelse med retslig behandling. 

Overførsel af dine personoplysninger i en struktureret datafil

Hvor vi anser dit samtykke som retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger eller har brug for at behandle dem i forbindelse med din kontrakt, som angivet i afsnittet ‘Sådan bruger vi dine informationer, når vi leverer vores services til dig’, kan du bede os om at udlevere en kopi af disse informationer til dig i en struktureret datafil.

Du kan bede os om at sende dine personoplysninger direkte til en anden serviceleverandør, og vi vil gøre dette, hvis det er teknisk muligt. Vi kan ikke udlevere en kopi af dine personoplysninger til dig, hvis de berører andre enkeltpersoner, eller hvis vi har en lovlig grund til at tilbageholde disse informationer.

Sådan kontakter du os:

Eventuelle anmodninger om adgang til indholdet kan rettes skriftligt ved at anvende følgende email: legal@sunclass.dk

Alternativt skriftligt til:

Legal Dept.

Airshoppen Travel Retail

Handlingsvej Øst 7

Hangar 276

2791 Dragør

Danmark

Når du har fremsat din anmodning og forsynet os med de informationer (inklusive legitimation), vi skal bruge for at begynde en søgning efter de data, vi opbevarer om dig, har vi 30 dage til at svare.

Indgivelse af klage

Vi opfordrer dig til at kontakte os, hvis du har en klage, og vi vil forsøge at løse alle problemer eller bekymringer, du måtte have. Du har ret til at anke en klage til tilsynsmyndigheden vedr. databeskyttelse, når dine juridiske rettigheder er blevet krænket.

Hvis du ønsker at kontakte os om denne fortrolighedspolitik, kan du e-maile eller skrive til Airshoppen Legal & Compliance vha. kontaktdetaljerne ovenfor.

Opbevaring af dine personoplysninger:

Når du har foretaget et køb hos os, bliver dine personoplysninger opbevaret for at sikre, at vi leverer den bedst mulige kundeservice til dig.  Vi opbevarer også dine personoplysninger af juridiske og revisionsmæssige årsager.

Hvad er vores tilgang til datasikkerhed:

Overførslen af informationer via internettet er ikke fuldstændig sikker, og selvom vi gør vores bedste for at beskytte dine personoplysninger, kan vi ikke garantere for sikkerheden, når du overfører data til vores sites. Derfor sker enhver overførsel på din egen risiko. Når vi har modtaget dine informationer, tager vi alle rimelige skridt for at opbevare dine personoplysninger på sikker vis og forsøger at forhindre enhver uautoriseret adgang til dem.  Alle informationer, du udleverer til os, gemmes på vores sikre servere. Alle betalingstransaktioner bliver krypteret vha. SSL-teknologi.

Januar 2022